שאלות ותשובות

  על התאגיד

 • מהו תאגיד "אפק השומרון"?

  חברת בת של "עין אפק", הוקמה בשנת 2013. החברה מורשית לעסוק בפרויקטים הבאים בלבד: הקמת קו ביוב אשר יפנה את שפכי העיר אריאל ובנותיה למערכת המאספת של שפד"ן, ביצוע עבודות תחזוקה לקו זה וביצוע פרויקטים נוספים הכרוכים בהקמת ובתחזוקת קו זה.

 • מהו תאגיד 'עין אפק'?

  תאגיד "עין אפק ", הוא תאגיד המים של עיריית ראש העין. התאגיד הוקם בשנת 2009 בכפוף לחוק תאגידי המים והביוב שנחקק על ידי הכנסת בשנת 2001. חוק זה מחייב כל רשות מוניציפאלית במדינה להקים תאגיד מים וביוב שיפעל כישות נפרדת מהרשות.

 • מדוע הוקם התאגיד?

  חוק תאגידי המים נחקק על מנת לאפשר שידרוג של מערכות המים המקומיות והאזוריות והפעלתן ברמה גבוהה. המדינה הכירה בצורך להפריד את הטיפול במים ובביוב משאר ענייני הרשות המקומית, ולהפעילו כ"משק כספי סגור". באופן הזה ניתן להבטיח ניהול מקצועי יותר, ואפשרות לבצע את ההשקעות הנדרשות הן לתחזוקה השוטפת, והן לתכנון ארוך טווח בהתאם לצפי גידול האוכלוסיה.

 • מיהם בעלי התאגיד?

  בעלי המניות בתאגיד הינה עיריית ראש העין .
  לחברה דירקטוריון עצמאי המורכב מנציגי עיריית ראש העין ונציגי ציבור.

 • למי צריכים התושבים לפנות בענייני מים וביוב?

  בכל תקלה או בעיה בתחום המים והביוב, ניתן לפנות למוקד העירוני בטלפון 106 או 03-9007383. בעניינים הנוגעים לחשבונות המים והביוב ניתן לפנות למוקד בירורים.

 • חיובי מים

 • מי זכאי להטבה בחשבון המים?

  על פי החלטת ועדת הכספים של הכנסת מיום 2 באפריל 2012, ספקי המים יתנו הטבה, על ידי מתן כמות מים נוספת על הכמות המוכרת לאותה נפש ביחידת דיור של עד 3.5 מ"ק לחודש בתעריף מוזל.

  על פי כללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה ורשימת זכאים להפחתה בתשלום לשנת הכספים 2014), תשע"ד-2014 נקבעו קבוצות אוכלוסייה הזכאיות לקבל ההטבה לשנת 2014,

  חשוב  לציין כי רשימת הזכאים היא רשימה סגורה, אשר הועברה לרשות המים ולספקי המים מהמוסד לביטוח לאומי, משרד הבריאות, משרד הביטחון או הרשות לזכויות ניצולי שואה.

  רשות המים וספקי המים אינם יכולים לשנות רשימה זו.

  ההטבה  ניתנת באופן אוטומטי ותצוין בחשבונות המים של הזכאים.

  למידע נוסף: http://www.water.gov.il/HEBREW/MOREINFORMATION/Pages/disabled.aspx

   

 • מהי צריכה משותפת?

  צריכה משותפת- ההפרש בין הכמות שעברה, בתקופה מסוימת, במד המים הראשי בנכס, לבין סך כל הכמויות שעברו בכל מדי המים המשויכים בנכס, כפי שנמדדו באותה תקופה.

  במידה וקיימת בנכס צריכה משותפת בעלת ערך חיובי, תחלק אותם החברה בין הצרכנים בנכס.

 • כיצד ניתן לבדוק את תקינות מד המים?

  תקלה במד המים יכולה לגרום למדידת מים שגויה, ולחשבון מים לא סביר. במקרה וקיים חשש כזה, אנא פנו אלינו. בדיקת תקינות מד המים תתבצע על ידי מבדקה חיצונית מוסמכת. הבדיקה כרוכה בתשלום, אך במידה ומתברר כי מד המים אכן לא תקין, תאגיד המים יישא בהוצאה והסכום יזוכה מחשבון הלקוח.

 • כיצד נקבעים תעריפי המים וכיצד נקבע סכום החיוב?

  תעריפי המים נקבעים על פי כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב) התש"ע- 2009.

  סכום החיוב נקבע על פי מספר פרמטרים כגון: כמות צריכה בנכס, מספר ימים, מספר נפשות, זכאות וכו`..

 • מהי הכמות המוגדרת ככמות מוכרת לנפש?

  על מנת שמחיר המים יהיה שווה לכל נפש, נקבעו מדרגות תשלום בהתאם להיקף הצריכה. הצריכה הבסיסית המוגדרת ככמות מים מוכרת לנפש היא מכפלה של מספר הנפשות באותה יחידת דיור ב-3.5 מ"ק לחודש.
  כדי לעדכן אותנו במספר הנפשות , אתם מוזמנים להכנס לטופס עדכון נפשות

 • מהי כמות המים אותה צורך אדם ביום?

  כמות המים הממוצעת לנפש של אזרחי מדינת ישראל היא 110 מ"ק לשנה. כמות זו משתנה בהתאם להרגלי הצריכה, ובהתאם לסוג הנכס שבידי האזרח. בבית עם גינה הצריכה תהיה כמובן גבוהה יותר. ככלל רמת חיים גבוהה מגדילה את צריכת המים.

 • לא צרכתי מים אך חויבתי בתשלום, מדוע?

  בהתאם לכללי התעריפים, צרכנים מחויבים בכמות מינימאלית של 3 מ"ק לחודשיים גם אם לא צרכו בפועל מים או צרכו כמות נמוכה יותר מ-3 מ"ק לחודש. חיוב זה נעשה על פי כללי רשות המים הממשלתית.

 • מה הוא חיוב ביוב

  חיובי הביוב נועדו לממן הפעלה ותחזוקה של רשת הביוב העירונית – פתיחת סתימות, שדרוג קווים, תיקון שברים ופיצוצים וכו', ובכדי לתפעל ולתחזק את תחנות השאיבה לביוב ולטפל במי הביוב במתקן לטיפול בשפכים. החל מינואר 2010, תעריפי המים בנויים משורה אחת, הכוללת תעריף אחיד למים וביוב במשותף.

 • שאלות בנושא נזילות מים

 • הברז שלי מטפטף מעט. האם עלי לטרוח לתקן אותו?

  חשוב מאוד לתקן כל דליפה ולו הקטנה ביותר, משום שגם דליפה כזו יכולה לגרום לבזבוז מים ניכר, ולתוספת תשלום משמעותית בחשבון המים. כדי להיווכח בכך אפשר להניח ספל מתחת לברז המטפטף ולבדוק תוך כמה זמן הוא מתמלא. ברז שמטפטף 60 טיפות  בדקה, לדוגמא, ימלא ספל של רבע ליטר בפחות מחצי שעה, ויגרום לבזבוז של 12  ליטר ביום, או 4,630 ליטר בשנה.

 • כיצד ניתן לוודא שאכן קיימת נזילת מים?

  בדיקת נזילה במערכת המים הביתית היא תהליך פשוט. סוגרים את כל הברזים בבית ובגינה, ומסתכלים בשעון המים מספר דקות ממושך, אם הפרפר המרכזי בשעון המים ממשיך להסתובב, סימן שיש נזילה כלשהי, וצריך להזמין איש מקצוע כדי לתקנה.

 • מה עלי לעשות במקרה של חיוב גבוה בשל נזילת מים?

  במקרה של נזילה יש לתקן את הנזילה ע"י בעל מקצוע ולפנות אלינו בצירוף החשבונית והצהרה על נזילה.

 • שאלות כלליות בנושא מים וביוב

 • מהי כמות המים אותה צורך אדם ביום?

  כמות המים הממוצעת לנפש של אזרחי מדינת ישראל היא 110 מ"ק לשנה. כמות זו משתנה בהתאם להרגלי הצריכה, ובהתאם לסוג הנכס שבידי האזרח. בבית עם גינה הצריכה תהיה כמובן גבוהה יותר. ככלל רמת חיים גבוהה מגדילה את צריכת המים.

 • אילו חומרים ומוצרים גורמים לסתימות ביוב?

  פרט לנייר טואלט אין להשליך לאסלה שום פריט אחר. טיטולים, מקלונים לניקוי אוזניים, ניילונים, תחבושות היגייניות, טמפונים, סמרטוטים,שיירי מזון, שערות ושמן, כל אלה יכולים ליצור סתימות בביוב, שיצריכו הזמנת שרברב והוצאה כספית מיותרת. פריטים אלה מכבידים גם על המערכת העירונית. הם יוצרים סתימות בצנרת ומקשים על תהליך הטיהור של מי השפכים.

 • תחזוקת מיכלים לאגירת מים בבניינים גבוהים:

  בבנייני מגורים גבוהים ישנם מיכלי אגירה בגג הבניין שנועדו לאפשר אספקת מים רצופה ואחידה לדירות המגורים. מיכלים אלה מצריכים אחזקה שוטפת על פי הנחיות משרד הבריאות.

  א. ככל שתחלופת המים במיכלי האגירה תהיה גדולה יותר כך יקטן הסיכוי לזיהומים או לירידה באיכותם של המים. לכן נקבע כי המים במיכל צריכים להתחלף במלואם תוך שבוע ימים.

  ב. המיכל צריך להיות אטום כדי למנוע כניסת זיהומים (במקרה או במזיד). פתחי המיכל צריכים להיות נעולים, כולל דלת הכניסה, ופתחי האוורור והגלישה. נעילת הפתחים מונעת גם קינון ציפורים על מכסה המיכל. [

  ג. המיכל צריך לעבור שטיפה וחיטוי תקופתיים, לפחות פעם בשנה. מידע על חברות מתמחות בשטיפה וחיטוי מיכלים ניתן לקבל בלשכת הבריאות של נפת מרכז.

 • להלן הנחיות לתכנון ותפעול מיכלי מים בבניינים משותפים:

  • שטח הפנים של מיכל האגירה יהיה מצופה בחומר מאושר למי שתייה כך, שפנים מיכל האגירה היה חלק וניתן לניקוי בקלות.
  • תחתית מיכל האגירה תהיה משופעת לכיוון פתח צינור ההרקה.
  • במיכל אגירה יותקן פתח כניסה עם מכסה, החיבור בין המכסה וגוף המיכל יהיה עם אטימה מוחלטת כדי למנוע חדירת מזיקים וזיהום למים. המכסה יהיה עמיד לחלודה ובעל סידור נעילה.
  • מיכל האגירה יהיה מאוורר, על ידי צינור המסתיים בעיגול כלפי מטה, עם רשת מגולוונת בקצהו.
  • גג המיכל צריך להיות מנוקז היטב. כמו כן פתח מכסה המיכל חייב להיות מוגבה כ- 15-20 ס"מ מעל הגג.
  • אין להתקין אנטנות על גג המיכל או בקרבתו המיידית למניעת שהיית ציפורים.
  • אין להתיר העברת צנרת דלוחין ו/או ביוב מעל מיכל המים.
  • צנרת למיכל אגירה: צנרת המים למיכל האגירה תותקן אך ורק מחוץ למיכל.
  • צינור גלישה: שומר על המפלס המקסימאלי של המים בתוך המיכל, יסתיים בצורה חופשית ולא יחובר ישירות למערכת הביוב. בקצה הצינור תותקן רשת מגולוונת.
  • צינור הרקה: יותקן בתחתית מיכל האגירה, במקום הנמוך ביותר ומיועד להרקת מים מהמיכל לצורך ניקוי וטיפול.
 • מה מקור מי השתיה

  המים המסופקים לראש העין ע"י חברת מקורות הינם מיהול של מים מותפלים ומי קידוחים. יחסי המיהול משתנים במהלך השנה, ולעיתים אף במהלך היום, בהתאם למדיניות התפעול.

 • מדוע מי הברז נראים לפעמים לבנים

  בועות אוויר מזעריות במים, הדומות לבועות הגז בבירה ובסודה, גורמות למים להראות לבנים. תופעה זו שכיחה יותר בחורף, כאשר מי השתייה קרים. אין בתופעה זו כל נזק והיא נעלמת תוך דקות מעצמה.

 • מה מים קשים

  קשיות במי השתייה הנגרמת ע"י שני מינרלים-קלציום (סידן) ומגנזיום. יש האומרים שהמים הקשים נקראים כך משום שהקלציום והמגנזיום מקשים על ביצוע הכביסה. אכן לא קל לכבס עם מים קשים. מים המכילים כמות קטנה יותר של קלציום או מגנזיום הם "מים רכים", יתכן בגלל שזה קל יותר לכבס באמצעותם. ה"מים הקשים" בישראל מקורם בקידוחים הנשאבים באקוויפר ההר-העשיר בסלעי סידן ומגנזיום. מינרלים אלה אינם מזיקים לבריאות וברוב המקרים אף מועילים.
  ש. אילו בדיקות מבוצעות במי השתיה
  ת. התאגיד מבצע בדיקות כימיות ובקטריאליות במקורות המים וברשת החלוקה לפי הנחיות משרד הבריאות. המרכיבים הכימיים נבדקים במקורות המים כל כמה חודשים עד כמה שנים, בהתאם לחשיבותם ולהחלטת משרד הבריאות.

 • מה הן תקנות מי השתיה

  משרד הבריאות אחראי על קביעת תקן המים ועל אכיפת תקנות איכות מי השתייה.

 • חיובים

 • החלפת משלמים - כיצד מחליפים שם מחזיק בנכס?

 • מתי שולחים מד מים לבדיקת בוררות?

 • באילו מקרים ניתן לקבל אישור בגין היעדר צריכה?

 • מהן דרכי התשלום האפשריות?

 • כיצד ניתן לעדכן הוראת קבע בבנק?

 • כיצד ניתן לעדכן הוראת קבע בכרטיס אשראי?

 • כיצד ניתן לעדכן נפשות?

עוגיות

אתר זה משתמש בעוגיות כדי לשפר את הפונקציונליות של האתר, לספק לך חוויית גלישה טובה יותר ולאפשר לשותפים שלנו לפרסם לך.

מידע המפרט על השימוש בעוגיות באתר זה וכיצד ניתן לדחות אותם, ניתן לצפות במדיניות העוגיות שלנו.

על ידי שימוש באתר זה או לחיצה על "אני מסכים", אתה מסכים לשימוש בעוגיות.

נגישות

 • גודל פונטים

מקרא נגישות

לתאימות מלאה יש להשתמש בדפדפנים כרום ופיירפוקס
למעבר בין אלמנטים בדף לחץ על מקש ה - Tab, לחזרה אחורה לחץ על צרוף המקשים - Shift + Tab

בכלי נגישות זה ניתן לבצע מספר דברים

 • - להחליף צבעוניות של האתר במחלקת הצבעוניות
 • - להגדיל ולהקטין פונטים ללא שבירות עיצוביות
 • - להדגיש כותרות ולינקים בקו מתאר תחתון
 • - ניתן גם לעבוד מקלדת בלבד ולגלוש באתר
 • - ניתן להפעיל מסמך ללא עיצוב כלל
 • - ניתן לאפס הכול לברירת המחדל

ניתן להגיע למקומות עיקריים בקלות ע"י צירופי המקשים הנ"ל

 • ESC מאפס את האינדקס של המסמך ומציב אותו בתפריט ניווט מהיר
 • ALT + i – כיבוי והדלקת מידע זה
 • ALT + m – מעבר מהיר לתפריט הנגישות
 • ALT + s – מעבר לתפריט ניווט מהיר
 • ALT + 1 – חזרה לדף הבית
 • ALT + 2 – מעבר לתפריט הראשי
 • ALT + 3 – מעבר לתוכן המרכזי בעמוד
 • ALT + 4 – מעבר לחיפוש כללי
 • ALT + 5 – מעבר לדף יצירת קשר

במידה ועוברים בין דפים באתר המידע לגבי הבחירות שביצענו נשמר וממשיך עם הגולש אל הדף הבא