החשבון שלי

תעריפי המים

תעריפי המים והביוב נקבעים מעת לעת על ידי רשות המים.

ישנם מספר פרמטרים שכדאי להכיר בנוגע לתעריפי המים והביוב:

 • מחירי המים. בנויים משני תעריפים: תעריף נמוך  ותעריף גבוה. התעריף הנמוך נגזר ממספר הנפשות המתגוררות בנכס. כל נפש זכאית להקצבה של 7 מ"ק לחודשיים. התעריף הגבוה הוא מחיר המים בגין כל חריגה מההקצבה הדו חודשית.
  לדוגמא: משפחה בת חמש נפשות זכאית להקצבה דו חודשית של 35 מ"ק מים.
  באם צרכה המשפחה בתקופת חיוב 60 מ"ק מים הרי שעל 35 מ"ק המוקצבים תשלם על פי התעריף הנמוך. על היתרה בסך 25 מ"ק תשלם על פי התעריף הגבוה.
 • הקצבת מים. משפחה המתגוררת בנכס זכאית להקצבת מים הנגזרת ממספר הנפשות המתגוררות בנכס (רק אלה שכתובתם כפי שמופיעה בתעודת הזהות זהה לכתובת הנכס). בגין כל נפש המתגוררת בנכס תוקצב כמות מים של 7 מ"ק לחודשיים (לתקופת חיוב אחת).
  לפיכך חשוב מאד לעדכן את מספר הנפשות המתגוררות בנכס במידה וחל גידול במספר הנפשות במשפחה.
  צרכן, אשר לא ישלח הצהרה על מספר הנפשות המתגוררות בקביעות ביחידת הדיור, או אם מספר הנפשות המדווח נמוך מ 2 - נפשות, יחושב החיוב בעבור צריכת המים ליחידת הדיור כאילו מתגוררות בה 2 נפשות. במקרים של עד שתי נפשות ביחידת דיור אחת אין צורך לעדכן את התאגיד.
  ניתן לעדכן, על פי חוק, את מספר הנפשות בנכס שתי תקופות רטרואקטיבית בלבד.
  את טופס הדיווח על מספר הנפשות המתגוררות בנכס ניתן להוריד באתר בלשונית טפסים להורדה.
 • תעריף אחיד. תעריף המים והביוב הינו תעריף אחיד הכולל חיוב בגין מים וחיוב בגין שרותי ביוב. בעבר שולמה אגרת ביוב בגין כל קוב מים שנצרך. התעריף כולל מגוון שירותים נוספים להם זכאי האזרח על פי המפורט באתר רשות המים http://www.water.gov.il/. בעבר נגבו כספים נוספים בגין שירותים אלו.
 • תעריף מינימלי, דמי שימוש קבועים. כל נכס משלם חיוב מינימלי בגובה צריכה של שלשה מ"ק לתקופת חיוב (חודשיים). התעריף המינימלי ישולם גם אם לא נצרכו מים כלל באותה תקופת חיוב. אזרח שלא מתגורר בנכס יכול לבקש הסרת מד המים בתשלום. הוסר מד המים לא ישולם תעריף מינימלי. חיבור המד מחדש כרוך בתשלום.
 

תעריפי המים לתאגידי מים החל מצריכה מ 02/06/2013
סוג צריכה תאור  תעריף לא כולל מע"מ  תעריף כולל מע"מ
תעריפים לכל מ"ק בעד שירותי מים ושירותי ביוב לכמות מים צריכה ביתית עד 7 מ"ק לחודשיים לנפש 7.778 9.178
בעד כל כמות נוספת  12.521 14.775
לכל צריכה אחרת לכל כמות מים  12.521 14.775
 

עין אפק - תאגיד מים וביוב ראש העין
כתובתהעבודה 11/1 בניין בית יד יצחק ראש העין לחץ לצפייה במפת הגעה פקס מחלקת הגבייה03-9017389 פקס משרדי התאגיד073-7151156
לתשלומים באמצעות נציג: א'-ה': 22:00 - 08:00 1800-350-303 (שלוחה 2)
בירורים באמצעות נציג: א'-ה': 19:00 - 10:00 1800-350-303 (שלוחה 2)
תשלום במענה קולי 24 שעות ביממה 1-800-350-303
שעות קבלת קהל: א',ג',ה': 15:00 - 08:00
יום ב': 18:30 - 08:00
יום ד': 18:30 - 15:00
עין אפק - תאגיד מים וביוב ראש העין www.einafek.co.il © כל הזכויות שמורות